McCain: uma hecatombe é isto


Letterman "The road to White House runs right through me".
Via 5 Dias<< Home